Τεχνολογίες:

WordPress, Elementor, HTML5, CSS, Plesk

Επιπλέον εργασίες:

Basic SEO, Basic Optimize, Platinum Server

Πελάτης:

Tsiavos Constructions

Έτος κατασκευής:

2023

Περιγραφή πελάτη:

Η Εταιρεία Tsiavos Constructions ιδρύθηκε το 1987 και συνεχίζει την επιτυχημένη δραστηριότητά της σε περίπλοκες κατασκευές ιδιωτικών και δημόσιων έργων παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικού – κατασκευαστικού τομέα, υψηλών προδιαγραφών. 
Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας τους είναι οι Εσωτερικές κατασκευές κτιρίων, οι προσόψεις κτιρίων, οι απαιτητικές μεταλλικές κατασκευές, οι ηχομονώσεις, η πυροπροστασία. Επίσης εξειδικεύονται στη διαμόρφωση κινηματογράφων και θεάτρων με απαιτήσεις στην ακουστική.

Μας εμπιστεύθηκαν για να κατασκευάσουμε τη νέα τους ιστοσελίδα για την προβολή των υπηρεσιών και των έργων τους. Κατασκευάσαμε το website στη πλατφόρμα της WordPress και σε συνδυασμό με τον Elementor δώσαμε το αποτέλεσμα που ήθελε ο πελάτης. Φιλοξενείται στο δικό μας server με το πακέτο Platinum και έχουν γίνει οι ενέργειες για τα πακέτα Basic SEO και Basic Optimize.