Τεχνολογίες:

Opencart, HTML5, CSS, Plesk

Εργασίες:

Προσθήκη δεύτερης γλώσσας, Μετάφραση κειμένων, προσαρμογή στο πρότυπο WCAG 2.0, Platinum Server

Πελάτης:

Salestorm

Έτος αναβάθμισης:

2022

Περιγραφή πελάτη:

Η επιχείρηση Salestorm με αντικείμενο ενασχόλησης το εμπόριο ένδυσης και μας ζήτησε ν’ αναλάβουμε την αναβάθμιση του eshop τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα του προγράμματος e-λιανικό.

Το eshop είχε κατασκευαστεί στη πλατφόρμα του Opencart και πάνω σε αυτό προσθέσαμε δεύτερη γλώσσα, μεταφράσαμε όλο το περιεχόμενο του eshop στα Αγγλικά, κάναμε τις απαραίτητες βελτιώσεις για το πρότυπο WCAG 2.0 και τέλος προσθέσαμε μηχανισμό όπου επιτρέπει στου χρήστες ΑΜΕΑ να διαμορφώνουν το περιεχόμενο βάση των αναγκών τους. Το eshop φιλοξενείτε στο Platinum πακέτο του server μας.