Τεχνολογίες:

Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console

Επιπλέον εργασίες:

PPC, Ads Optimization, Monitoring

Πελάτης:

Ifigeneia Gold

Έτος:

2023

Περιγραφή πελάτη:

Η επιχείρηση Ifigeneia Gold δραστηριοποιείται στο τομέα των ενεχυροδανειστηρίων από το 1984. Αγοράζουν και εκτιμούν άμεσα χρυσά κοσμήματα, χρυσές λίρες, κοσμήματα, ασημένια είδη.

Μας ανέθεσαν να ασχοληθούμε με την προβολή της επιχείρησης τους στις αναζητήσεις τις Google μέσω των Google Ads.  
Δημιουργήσαμε μια καμπάνια για την προβολή της επιχείρησης και παρακολουθούμε μέσω των Google Ads και Google Analytics την επισκεψημότητα και τις κλήσεις μέσω των επεκτάσεων. 
Κάθε μήνα βελτιστοποιούμε την καμπάνια και κάνουμε την παρακολούθηση της.