Τεχνολογίες:

WordPress, WooCommerce, Elementor, HTML5, CSS, Plesk

Επιπλέον εργασίες:

Basic SEO, Basic Optimize, Platinum Server

Πελάτης:

Tsoukala Dental

Έτος κατασκευής:

2021

Περιγραφή πελάτη:

Η επιχείρηση Tsoukala Dental δραστηριοποιείτε στο κλάδο πώλησης υλικών και προϊόντων για οδοντίατρους και οδοντοτεχνίτες, μας εμπιστεύτηκε για να ανανεώσουμε ριζικά το eshop τους. Σε συνεργασία με την επιχείρηση σχεδιάσαμε ένα λιτό και φωτεινό eshop με έμφαση στις κίτρινες λεπτομέρειες και γραφικά.

Το eshop κατασκευάστηκε στη πλατφόρμα του WordPress και με το πρόσθετο WooCommerce για να εμφανίζεται σε όλες τις συσκευές και να διευκολύνει την εισαγωγή προϊόντων από το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης.

Το eshop φιλοξενείτε στο Platinum πακέτο του server μας και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το Basic πακέτο SEO. Το συγκεκριμένο eshop σε δοκιμές στη πλατφόρμα Google PageSpeed έχει score πάνω από 95 στα 100.