Τεχνολογίες:

WordPress, Elementor, HTML5, CSS, Plesk

Επιπλέον εργασίες:

Basic SEO, Platinum Server

Πελάτης:

Technic House 

Έτος κατασκευής:

2021

Περιγραφή πελάτη:

H εταιρεία Technic House είναι ένα εξειδικευμένο συνεργείων αυτοκινήτων όπου ειδικεύεται σε μερικές από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Μας ανέθεσαν να κατασκευάσουμε μια ιστοσελίδα one page με σκοπό την προβολή και την διαφήμιση της εταιρείας τους και επίσης την ανάδειξη μερικών από τα projects που έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας έγινε μέσω της πλατφόρμας του WordPress και σε συνδυασμό τον Elementor.
Η ιστοσελίδα φιλοξενείτε στο Platinum πακέτο του server μας, εμφανίζεται άριστα σε όλες τις συσκευές και έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για το Basic επίπεδο SEO.

Τεχνολογίες:

WordPress, Elementor, HTML5, CSS, Plesk

Επιπλέον εργασίες:

Basic SEO, Platinum Server

Πελάτης:

Technic House

Έτος κατασκευής:

2021

Περιγραφή πελάτη:

H εταιρεία Technic House είναι ένα εξειδικευμένο συνεργείων αυτοκινήτων όπου ειδικεύεται σε μερικές από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Μας ανέθεσαν να κατασκευάσουμε μια ιστοσελίδα one page με σκοπό την προβολή και την διαφήμιση της εταιρείας τους και επίσης την ανάδειξη μερικών από τα projects που έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας έγινε μέσω της πλατφόρμας του WordPress και σε συνδυασμό τον Elementor.
Η ιστοσελίδα φιλοξενείτε στο Platinum πακέτο του server μας, εμφανίζεται άριστα σε όλες τις συσκευές και έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για το Basic επίπεδο SEO.

Τεχνολογίες:

WordPress, Elementor, HTML5, CSS, Plesk

Επιπλέον εργασίες:

Basic SEO, Platinum Server

Πελάτης:

Technic House

Έτος κατασκευής:

2021

Περιγραφή πελάτη:

H εταιρεία Technic House είναι ένα εξειδικευμένο συνεργείων αυτοκινήτων όπου ειδικεύεται σε μερικές από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Μας ανέθεσαν να κατασκευάσουμε μια ιστοσελίδα one page με σκοπό την προβολή και την διαφήμιση της εταιρείας τους και επίσης την ανάδειξη μερικών από τα projects που έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας έγινε μέσω της πλατφόρμας του WordPress και σε συνδυασμό τον Elementor.
Η ιστοσελίδα φιλοξενείτε στο Platinum πακέτο του server μας, εμφανίζεται άριστα σε όλες τις συσκευές και έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για το Basic επίπεδο SEO.