Τεχνολογίες:

WordPress, WooCommerce, Eelementor, HTML5, CSS, Plesk

Επιπλέον εργασίες:

Basic SEO, Basic Optimization, Platinum Server, Data entry

Πελάτης:

Serra’s Flowers

Έτος κατασκευής:

2023

Περιγραφή πελάτη:

Η επιχείρηση Serras Flowers ξεκίνησε το 2000 κάνοντας το πρώτο βήμα στον χώρο των λουλουδιών. Ξεκίνησε με την εισαγωγή λουλουδιών από όλο τον κόσμο, και σαν πρώτη πηγή αγοράς την Ολλανδία, με τα χρόνια ασχολήθηκαν με το χώρο των κατασκευών, των εκδηλώσεων, των γάμων και όλων των ειδών event. Φτάνοντας στο 2021 όπου δημιούργησαν τη Serras Flowers Boutique. 

Μας ανέθεσαν να κατασκευάσουμε το eshop του καταστήματος τους, έχοντας σαν βάση να είναι λειτουργικό για κάθε χρήστη αλλά και παράλληλα με φρέσκιες πινελιές για να αναδειχτούν τα ξεχωριστά προϊόντα του καταστήματος.

Η κατασκευή του eshop έγινε από τη πλατφόρμα του WordPress σε συνδυασμό με το WooCommerce και Elementor για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που θέλαμε. Το eshop φιλοξενείτε στο Platinum πακέτο του server μας, εμφανίζεται άριστα σε όλες τις συσκευές και έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για το Basic επίπεδο SEO και Basic Speed Optimization, πετυχαίνοντας να έχουμε στο Google PageSpeed σκορ πάνω από 95 στα 100.